Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Lijst vrije formatiewedstrijd heren tweede klasse Easterlittens zondag 15 juli 2018

1
Jelle Jan Rodenuis
Easterlittens
2
Doede R. Okkema
Easterein
Jelle Scharringa
Wjelsryp
Bart Reijenga
Witmarsum
René Faber
Easterlittens
Mart van der Molen
Witmarsum
 
 
3
Lieuwe v.d. Werff
Koarnjum
4
Pieter S. Scharringa
Wjelsryp
Sjoerd Smits
Britsum
Keimpe Koldijk
Easterlittens
Riemer Hoekstra
Ee
Simon Zijlstra
Easterlittens
 
 
5
Johan Diertens
Dronryp
6
Gerard de Vries
Bitgum
Erik Haitsma
Wommels
Jelle de Vries
Wommels
Steven de Bruin
Franeker
Sybren B. de Jong
Wommels
 
 
7
Bouke W. Tuinman
Dronryp
8
Wytze Wassenaar
Wier
René de Haan
Franeker
Yannick Hielkema
Bitgum
Wybren Postma
Ingelum
Hielke Beijering
Hijum
 
 
 
 
9
Rienk Veltman
Makkum
10
Julian Faber
Bolsward
 
Jouke Bosje
Leeuwarden
 
Hendry Steigenga
Exmorra
 
Rick Poortstra
Sint Jacobiparochie
 
Leon Bekema
Bolsward
 
 
 
 
11
Paul de Groot
Easterlittens
12
Tom Gerard Cats
Menaam
 
Steven Koster
Bitgummole
 
Lennard Terpstra
Dronryp
 
Jochum Bouma
Easterlittens
 
Kevin J. Hiemstra
Koarnjum
   
     
13 Habtumu E. de Hoop
Wommels
14 Kevin Jaarsma
Arum
  Jouke Vlasbloem
Makkum
  Djurre Seerden
Franeker
  Klaas P. Folkertsma
Wons
  Marco de Groot
Franeker
         
15 Jan Hof
Franeker
     
  Fabian Noordhuis
Bolsward
     
  Jan Sj. Weewer
Sexbierum
     
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20