Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Lijst hoofdklassers vrije formatiepartij Leeuwarden zondag 15 juli 2018

1
Gert-Anne v.d. Bos
Mantgum
2
Jelle Attema
Idsegahuizum
Taeke Triemstra
Sint Jacobiparochie
Kees van der Schoot
Sexbierum
Tjisse Steenstra
Bitgummole
Sjoerd de Jong
Sint Annaparochie
 
 
3
Enno Kingma
Leeuwarden
4
Bauke Triemstra
Sint Jacobiparochie
Renze P. Hiemstra
Sint Jacobiparochie
Dylan Drent
Harlingen
Hans Wassenaar
Leeuwarden
Hendrik Kootstra
Minnertsga
 
 
5
Remmelt Bouma
Weidum
6
Marten Bergsma
Minnertsga
Jelte Visser
Sexbierum
Pieter Jan Plat
Leeuwarden
Willem Heeringa
Tzummarum
Jan Schurer
Easterein
 
   
7
Auke Boomsma
Morra
8
Arnold Zijlstra
Tzummarum
Marten Feenstra
Vrouwenparochie
Pier Piersma
Easterlittens
Laas P. van Straten
Feinsum
Haije Jan Nicolay
Britsum
 
   
9
Elgar Boersma
Stiens
10 Menno van Zwieten
Heerenveen
Hyltje Bosma
Makkum
  Hijlke Bruinsma
Minnertsga
Hendrik Bouwhuis
Easterein
  Erwin Zijlstra
Easterlittens
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20