Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31    Agenda deze week:

Vrijdag, mei 24
Evenement start om 11:00 Junioren d.e.l.
Zaterdag, mei 25
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Heren tweede klasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes d.e.l.
Zondag, mei 26
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren 30+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 12:00 Heren hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Jongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Meisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. + verliezers afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. + verl. afd.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.
Woensdag, mei 29
Evenement start om 10:00 Heren 55+ d.e.l.Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Lijst Jong-Nederland partij junioren 2018

1
WEIDUM Remmelt Bouma
2
SEXBIERUM-P Durk Ennema
 
Nije Kriich Pier Koopmans
 
De Twa Doarpen-Dios Jan Sjouke Weewer
 
rood-wit-grijs Peer de Bakker
 
paars-wit Pieter van der Schoot
 
   
 
   
3
WOMMELS Wessel Schraa
4
MAKKUM Jurre Rinia
 
Wommels Habtumu E. de Hoop
 
Makkum Klaas Bosma
 
wit-rood-groen-rood Jelle de Vries
 
groen-geel Klaas Pier Folkertsma
 
   
 
   
5
FRANEKER René de Haan
6
BERLIKUM André van Dellen
 
Jan Bogtstra Djurre Seerden
 
Berlikum Corné Tuinenga
 
geel-blauw Marco de Groot
 
blauw-wit Patrick van Dellen
 
   
 
   
7
BITGUM Yannick Hielkema
8
MORRA-LIOESSENS Jan Berend Sipma
 
OKK Gerard de Vries
 
Warber Bliuwe Siebe Feenstra
 
rood-wit Paul Dijkstra
 
groen Auke Boomsma
 
   
 
   
9
BOLSWARD Fabian Noordhuis
10
AKKRUM Edser Heida
 
Bolsward Menno Galama
 
US Keatsen Jehannes Gietema
 
Fries Vlag Julian Faber
 
rood-zwart Arjan van der Heide
 
   
 
   
11
HIJUM-FEINSUM Hielke Beijering
12
EASTERLITTENS Stefan van der Meer
 
In Nij Begjin Jetze L. Plantenga
 
Onder Ons Erwin Zijlstra
 
oranje Laas P. van Straten
 
groen-grijs  
 
   
 
   
13
MENAAM Youri de Groot
14
MANTGUM Ignas Dijkstra
 
VVV Menaem Tom Gerard Cats
 
Jacob Klaver Gjalt Sjirk de Groot
 
rood-zwart Tycho de Groot
 
rood-wit-zwart Jelle Terpstra
 
   
 
   
15
JELSUM-KOARNJUM-B. Gerke van der Werff
16
MINNERTSGA Wesley Vriesema
 
it Partoer Sjoerd Smits
Minnertsga Herre de Vries
 
groen-geel Anco Vroom
rood-geel Marten P. Bergsma
 
   
 
   
17
WITMARSUM Redmer Zaagemans
18
WINSUM Sipco Greidanus
 
Pim MUlier Bart Reijenga
 
Winsum Wessel Hilverda
 
geel-grijs Mart van der Molen
 
geel-blauw Evert Pieter Tolsma
 
   
 
   
19
EASTEREIN Bote Jellema
20
DRONRYP Bouke Willem Tuinman
 
Easterein Rémon Tie Bouma
 
Sjirk de Wal Lennard Terpstra
 
groen-wit Doede Rients Okkema
 
oranje-groen-oranje Wierd Baarda
   
   
21
TZUMMARUM  
   
Tzummarum Jelte P. van der Walt
   
groen-oranje Nick Leistra
   

 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20