Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31    Agenda deze week:

Vrijdag, mei 24
Evenement start om 11:00 Junioren d.e.l.
Zaterdag, mei 25
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Heren tweede klasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes d.e.l.
Zondag, mei 26
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren 30+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 12:00 Heren hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Jongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Meisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. + verliezers afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. + verl. afd.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.
Woensdag, mei 29
Evenement start om 10:00 Heren 55+ d.e.l.Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Lijst bondspartij senioren 2018

1
WEIDUM Teun Bouma
2
ST. JACOBIPAROCHIE Bauke Triemstra
Nije Kriich Jip de Bakker
Het Noorden Taeke Triemstra
rood-wit-grijs Remmelt Bouma
blauw-wit Renze Pieter Hiemstra
   
   
3
GROU Martijn Olijnsma
4
JELSUM-K-BRITSUM Ybo Nicolay
It Wetterlân Nolke Bergstra
It Partoer Wim Henk Nicolay
groen-zwart Alle Jan Anema
geel-bruin Haije Jan Nicolay
   
   
5
BALK Gerben Jelke Gerbrandy
6
GYTSJERK Thomas de Vries
Cannegieter René Anema
Trynwalden Kees Bos
groen-geel Pieter Hofstee
rood-zwart Bareld Bos
   
   
7
SEXBIERUM-P Johannes van der Veen
8
BERLIKUM Patrick van Dellen
De Twa Doarpen-Dios Kees van der Schoot
Berlikum Jelmer Westra
paars-wit Pieter van der Schoot
blauw-wit André van Dellen
   
   
9
FRANEKER Steven de Bruin
10
SINT ANNAPAROCHIE Doede Machiela
Jan Bogtstra Allard Hoekstra
St. Anne-Drie spul is út Jan Koelmans
geel-blauw Patrick Scheepstra
zwart-wit Sjoerd de Jong
   
   
11
HILVERSUM Site Ferwerda
12
DAMWALD Sytze Wiersma
Melle Veenstra Marinus Grond
Nut en Nocht Teade Weidenaar
paars-zwart Franke Ferwerda
groen-geel Jan Jelle Jongsma
   
   
13
HUIZUM Hendrik Tolsma
14
EXMORRA Albert Feenstra
Onderling Genoegen Erik Seerden
Exmorra Hendry Steigenga
geel-zwart Daniël Iseger
rood-wit Pieter Jan Leijenaar
   
   
15
WORKUM Albert Reinsma
16
HARTWERD Hendrik Galema
De Pripper Hendrik J. v.d. Velde
Spui yn ’e want Ids de Boer
geel-zwart Jan Hospes
blauw-wit Gerrit-Jan Duiven
   
   
17
STIENS Elgar Boersma
18
MINNERTSGA Marten P. Bergsma
De Boer Peter Jan Schuts
Minnertsga Jacob Wassenaar
oranje-zwart Douwe Anema
geel-rood Hendrik Kootstra
   
   
19
EASTERLITTENS Stefan van der Meer
20
GRONINGEN Johan Meirink
Onder Ons Pier Piersma
Wezon de Sterke Earm Klaas Siderius
grijs-groen Erwin Zijlstra
groen-wit Sybe bij de Leij
   
   
21
SCHETTENS-L Steffen de Boer
22
WOMMELS Habtumu E. de Hoop
SV Longerhouw-Schettens Allard Visser
Wommels Erik Haitsma
blauw-wit Sytse Hibma
wit-rood-groen-rood Jacob Klaas Haitsma
   
   
23
PINGJUM Hendrik Brandsma
24
TZUM Steven Koster
Jan Reitsma Reinder Huisman
Wez Wis Tsjom Klaas S. v.d. Brug
blauw-geel Anne Wind
zwart-wit-rood Frits Hoekstra
   
   
25
GOENGA Arjen Radix
26
MORRA-LIOESSENS Auke Boomsma
De Lege Geaen Evert Sijbesma
Warber Bliuwe Gerben Hein Wijtsma
groen-wit Michel Nesse
groen-wit Jelle Jaap Stiemsma
   
   
27
EASTEREIN Dirk-Yde Sjaarda
28
REDUZUM Pieter Roorda
Easterein Bauke Dijkstra
Jan Reitsma Jesper Tolsma
groen-wit Jan Schurer
groen-wit Peter Tolsma
   
   
29
AMSTERDAM Thomas Frietema
30
WINSUM Robert Grovenstein
Amsterdam Kees de Vries
Winsum Johannes Boersma
blauw Marcus Frietema
geel-blauw Evert Pieter Tolsma
   
   
31
TYTSJERK Friso Jorna
32
EE Marten Wouda
De Waldklappers Bart Sobel
De Trochsetters Andele Veltman
rood-wit Peter de Boer
groen-oranje Riemer Hoekstra
   
   
33
MANTGUM Gert Anne van der Bos
34
ARUM Patrick Kramer
Jacob Klaver Ignas Dijkstra
Arum Kevin Jaarsma
rood-wit-zwart Gjalt Sjirk de Groot
geel-zwart Jan Bauke Tolsma
   
   
35
BOLSWARD Peter van Zuiden
36
MIJDRECHT Jacob Poortinga
Bolsward Menno Galama
Oer alles hinne Harmen Doevendans
Friese vlag Thomas van Zuiden
rood-zwart Raymond Hofstede
   
   
37
ANJUM Gerrit Dijkstra
38
DRONRYP Wierd Baarda
Klaas Thomas Sytse Koree
Sjirk de Wal Tsjerk Elsinga
blauw-zwart Wiebe Dijkstra
oranje-groen-oranje Johan Diertens
   
   
39
LEEUWARDEN Enno Kingma
40
HIJUM-FEINSUM Hielke Beijering
LKC Sonnenborgh Pieter Jan Plat
In Nije Begjin Jetze Lutzen Plantenga
blauw-geel Hans Wassenaar
oranje Laas P. van Straten
   
   
41
SNEEK Sibbele Lootsma
42
INGELUM Jurrit Osinga
Sneek Sibe Wijbrandi
Sla Raak Janko Koopal
geel-zwart Sietse Kuipers
zwart-wit Wybren Postma
   
   
43
TZUMMARUM Arnold Zijlstra
44
MENAAM Youri de Groot
Tzummarum Nick Leistra
VvV Menaem Tom Gerard Cats
groen-oranje Willem Heeringa
rood-zwart Tycho de Groot
   
   
45
HEERENVEEN Jelte-Pieter Dijkstra
46
BEETGUM Johan v.d. Meulen
De Pompeblêdden Sjoerd Nauta
OKK Steven Koster
blauw-wit Sybren Visser
rood-wit Tjisse Steenstra
   
   
47
HARLINGEN Johan Kwast
48
REAHUS-TURNS Freerk Terw. Scheltinga
Eendracht Dylan Drent
Reahûs-Túrns Meindert Bonnema
rood-wit Arie den Breejen
rood-zwart-wit Simke Altenburg
     
   
49 MAKKUM Jelle Attema
50
ITENS Jan Peter Bootsma
  Makkum Hyltje Bosma
Itens Gertjan Bootsma
  geel-groen Lennart Adema
geel-zwart Jan G. Strikwerda

 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20