Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web statsGastenboek Teken het gastenboek
Welkom op onze site. Hier kun je het gastenboek tekenen  
Totaal aantal berichten: 6839   Berichten per pagina: 10   Vorige pagina   Volgende pagina
Naam Commentaar
6829)pieter breuker
p.breuker@rug.nl
Bêste Gerrit,

In keatsfreon wiisde my op dyn oprop (en dat ek noch yn de foarm fan in redaksjoneel artikel) op dizze webside. Wat in eare! Mar witst wol watst fregest? De aktuele problemen by it keatsen lizze net alderearst op keatstechnysk, mar op maatskiplik mêd. Dêr moat yn alle gefal ek in sosjolooch oer gear. Dat wol net sizze dat der oan it keatsen sels (en syn kontekst) neat feroarje moat. En alhielendal net dat ik my gjin soargen meitsje oer it hjoeddeiske keatsen. Mei ik dy ferwize nei de folgjende, digitaal opropbere stikken (trefwurd Pieter Breuker), te finen yn
LC, 17042013, FD 27042017 (beide fia: www.dekrantvantoen.nl) en op de webside fan de KNKB, ynterview fan Rynk Bosma mei my d.d. 01112017?

Dêr is gjin inkelde reaksje op kommen, net fan lêzers, net fan keatsbestjoerders. Mar der moat al wat feroarje, dat fyn ik ek (al binne do en ik it net oer alles iens). Ik soe my dêr wol oer bûge wolle (sa griis binne myn hierren no ek wer net), mar dan soe de KNKB oan in ploech(je) fan saakkundigen in formele opdracht jaan moatte en mei har ûndersyksútkomsten mear dwaan moatte as dy 'meinimme'.


Groetenis!

Pieter Breuker
25.1.2019 15:55
6828)piet nammensma
p.nammensma1@chello.nl
Prachtig Jan,
Honderd jaar terug; Ga zo door !
16.1.2019 19:42
6827)Gerrit Lettinga
Maar Jan, je wilt toch niet beweren dat je dacht de vrije hand te krijgen, zoals je die hebt op je eigen site? FB Oranjewoud en de andere grote en kleine sponsoren worden niet blij van kritische verhalen. Dat is mede (mede!) de reden dat het Hoofdbestuur c.s. niet op ‘enigszins andere’ opvattingen zit te wachten. Als je gaat schrijven voor de KNKB, dan heb je jezelf ‘verkocht’ en behoor je volgens de geldende visie te schrijven. Dan dien je je eigen afwijkende opvattingen niet uit te spreken. Het resultaat is o.a., dat de Keats een ‘braaf’ blad is. Niet per sé slecht, maar braaf.

De KNKB heeft geen behoefte aan kritische geluiden. Men wil vólgers en geen critici. Een van de gevolgen daarvan is dat men blijft vastzitten in één spoor: proberen een sport in leven te houden waar de materialen niet passen bij de veldafmetingen, een sport waar de combinatie bal en want ‘spel’ onmogelijk maken.

Dat - en niets anders! - heeft veroorzaakt dat het publiek - dat zeker het kaatsen nog wel in het bloed heeft en nog altijd de verslagen op maandag spelt - de kaatsvelden meer en meer mijdt. Een enkele keer gaat men nog eens om zeker te weten dat het erg is. En wat blijkt dan? Het is nóg erger.

En de kaatsers? Die doen wat ze kunnen. En dat is heus wel veel. Maar de ‘spelomstandigheden’ (primair bepaald door bal, want en veldafmetingen) maken een groot aantal fouten onontkoombaar. En dus zou het hoofdbestuur als zijn eerste taak moeten zien de omstandigheden zo te hervormen, dat het mogelijk is het publiek een boeiend spel geboden wordt. Maar de geschiedenis van de laatste (tientallen!) jaren leert dat het publiek daar niet op hoeft te rekenen: het spoor waarin de ‘beslissers’ zitten, is te diep.

Het kaatsen is zijn aantrekkelijkheid voor het publiek dan ook voorgoed kwijt en de sport is gedoemd alleen nog te leven … in de herinnering. Het kaatsen van vandaag heeft geen toekomst, ook al zijn er nog sponsoren die er geld aan besteden. In hoeverre rendement daarbij een rol speelt, is me onbekend.

Jan, jij schrijft ‘wie betaalt, bepaalt’. Was het maar waar. Je denkt toch niet dat Oranjewoud serieus de publieksbeleving – veruit de belangrijkste factor voor bestaansrecht - als een criterium hanteert? Dan had men toch al lang ingegrepen? Nee, Oranjewoud geeft geld, droomt zo de Friese cultuur te steunen en laat het verder maar gebeuren. Zou men enig onderzoek plegen, dan zou men zien dat er onder haar ogen juist dat stukje cultuur dat men meent te steunen, wordt vernietigd.

Nee Jan, ‘wie betaalt, bepaalt’ gaat in de kaatswereld niet op. Nou ja, in jouw persoonlijke geval natuurlijk wel, maar dat is logisch: je wordt betaald door de KNKB en dus dien je je aan te passen. Dat men je stilzwijgend buiten zet, is niet netjes, maar zo langzamerhand weet iedereen, dat communicatieve vaardigheden en bij de KNKB nu niet bepaald hoogontwikkeld zijn. Holle woorden staan hoog in het vaandel, óók in contacten met de volgers. Met critici praat men liever niet. Daarmee Jan, is je stille aftocht verklaard. Maar wees blij: je hebt je vrijheid terug.

Het schiet me nu te binnen: ooit ben ik gevraagd of ik bereid zou zijn de toenmalige WIS-In wat op te krikken. Niemand gelooft het, maar toch is het waar. Ik heb – uit solidariteit met Jan Braaksma c.s. - vriendelijk bedankt. Dat dit op vriendelijke wijze gebeurde, gelooft ook niemand en al helemaal niet, als ik zeg dat ik die KNKB-bestuurders gewoon aardige mensen vind (ook die bestuurders geloven dat niet). Toch is het allemaal waar en ook waar is dat ik medelijden heb met die bestuurders: ze zitten vast in een spoor dat op allerlei fronten de kaatssport schaadt, een sport die ze oprecht menen te dienen. Het is lang geleden dat ik het woord ‘ooggeklepten’ verzon.

Ik wens u allen een prachtig 2019.
1.1.2019 11:19
6826)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
IK WENS JULLIE ALLEN EEN SPORTIEF EN VOORAL
GEZOND 2019 TOE.
MAG DE KAATSSPORT HET VISITEKAARTJE VAN DE PROVINCIE FRIESLAND ZIJN EN BLIJVEN.
30.12.2018 09:37
6825)M vd Ploeg
polleweg13@hetnet.nl
Nog efkes sykhelje dan is dit jier wer om.
Ik winskje dat de minsken die harren ynsette foar it keatsen dit ek wer yn 2019 en de jierren dernei dwaan meie.
Tsjoch op Friezen, hald jim net stil, der is de wrald noch nea better fan wurden.
Ik hoopje ek yn 2019 wer te genietsjen van disse site en syn inbreng om it keatsen te ferbetteren.
30.12.2018 00:32
6824)Leendert van Wieren
leendert@vanwierenried.nl
Wat een mooi initiatief, van de K.N.K.B.
Namelijk ondergetekende hoort en luistert graag naar het item "" Oan de Keukentafel"".
Dit programma is in goede handen bij de gebroeders Miedema.
Hulde
26.12.2018 19:15
6823)Gerrit Lettinga
De KNKB mei wiis wêze mei de pen fan Rynk Bosma: in moai In Memoriam fan Henk Seerden.
Ik wie blykber wat oan de betide kânt mei myn ferwyt oan de KNKB. Derfoar myn eksúses.
3.12.2018 23:09
6822)Gerrit Lettinga
Dag Henk.
Telefoongesprekken waren er legio. Ideeën ook. Reacties van de KNKB minimaal. Vreemd, want hij was een kenner. ‘Maar se magge my niet’, zei hij. Opgeven? Dat nooit! Ook niet, als de pijn hem weer eens teisterde. Waren er verzachtende medicijnen? Jazeker! ‘Dat kleinkind van mij, die komt er’, zei hij jaren geleden. En of Manon kwam! Met steun van opa. Mooi dat hij dat nog heeft mogen beleven. Fijn ook dat hij de stilte van de KNKB bij zijn overlijden niet heeft gehoord.
2.12.2018 15:14
6821)Henk Bootsma
henkbootsma@ziggo.nl
At Henk wer yn syn karre oan de keatsfjilden stie te sjin nei syn pakesizzer Manon en dêrbij oantekeningen dan makke, ha ik faak in praatsje mei him makke at ik in rûntsje om it keatsfjild makke.
Henk draaide dan net om de hite brij hinne, en wist mei syn útspraken donders goed om yn syn eachen it keatsen foarút te helpen.
Jan, hast Henk Seerden prachtich delsetten yn dyn stikje.
Wol fierders de famylje kondolearje mei it ferlies fan Henk.

Gr Henk Bootsma.
2.12.2018 02:31
6820)Jan Groninger
Hallo Gerrit nu 2018. Na de bommenregen van Bommen Berend de Nonnen Bekruiper bestaat Groningen nog steeds en zal de Kaatssport ook een toekomst hebben. Weleens een Non in de kleedkamers van de kaatsvelden gezien Gerrit? Wat een Non(s)en verhaal.
22.11.2018 15:24
HTML is niet actief   Vorige pagina   Volgende pagina
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20