Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2017
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30      Agenda deze week:

Zaterdag, maart 17
10:00 - 14:00 Zaalkaatsen FBAZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web statsGastenboek Teken het gastenboek
Welkom op onze site. Hier kun je het gastenboek tekenen  
Totaal aantal berichten: 6696   Berichten per pagina: 10     Volgende pagina
Naam Commentaar
6696)Rudolf Botma
rbotma@hetnet.nl
Bliksem, donkere wolken oan de horizon. Ik neusele sanies wat yn de skuorkalender fan 'Leeuwarden-Fryslan 2018 culturele hoofdstad' nei ik it stik fan master Gerrit lezen hie. De kalender stie op 1 maart en wat stjit der efterop?
Keatse yn'e kleastertún as kop en no sitear ik de tekst fan GvdM: ' It keatsen, mei syn spesifike spulregels, fynt syn oarsprong yn it tolfde-iuwske Pikardië. De kapittel-geasteliken (noch noait fan hjerd) mochten yn'e tűn graach baljeie (keatse). Al gau fersprate it spul him oer West- en Súd-Europa. Fia de kolonisator Spanje (ek ris goed nijs) kaam it spul yn Súd- en Midden-Amearika telâne en fia hannel en oarloggen fersprate it him úteinlik oer alle kontinenten. Dan stjit der op twa maart wer in stikje fan GvdM oer it folkspul. De geastlikheid hald der mei op en de adel en de boergeoisy (de kakkers om it sa mar te sizzen) nimme it keatsen oer. Doe't de kakkers hun ynteresse ferlear en dan ha wy it oer 1650, naam it gewoane folk it oer. Best genoch mar no komt it en dan gean ik nei 11 maart en wer GvdM it oer it keatsen en keatsfarianten. Troch de lange history komme der ferskillende keatsfarianten sawol yn Europa as fier dęrbűten. Dat is de kreft en de swakte fan it spul. Trochdat it net standerdisearre is, kriget it gjin plak yn it offisjele Olympyske wedstriidprogram. Yn Baskenlân seit GvdM hat it keatsen in stevige basis. (Der bin ik fanne simmer west en ik mat sizze dat hald net oer hjer) yn Fryslân rint ir tal leden krekt efterűt. Ja der binnen wysels tjsoege fan. It fęsthâlden oan de eigen regels kin ta isolement liede, ta efterűtgong en sels ta it útstjerren fan de sport, sa lit Itaalje sjen. Wurdt it net tiid alde eamelkonten om ris efkes in punt te meitsjen fan de standerdisearring. Ophalde mei al dy farianten en der ien spűltsje fan meitsje. Baljeie foar sawol geastliken, de kakkers en it folk. Ophalde mei dat yngewikkeld dwaan op gearkomsten mei regels wer gjin ien wat fan snapt en elkoar wat aftroefe mei ferbale skimpskeuten. Woe iene John Davidson oait net ris sponsor wurde. Sneon de primavera en ik hoapje dat der oan de dy donkere horizon noch in streepke ljocht te bespeuren is.
13.3.2018 02:15
6695)Gerrit Lettinga
Ach, meneer Goodijk, eigenlijk was dat ook de bedoeling van het stukje. Dat de mensen weten dat ik er nog ben. Verder ben ik onderdeel van de blaffende honden die maar al te goed weten dat de karavaan verder trekt. En ook u weet dat er in woestijnen veel moois voorgoed is vergaan.

Maar wat denkt u? Zal Geert begrijpen dat zijn naam werd gebruikt om allen te duiden die de karavaan richting ondergang hebben geleid en leiden? In een flits zie ik een groepsportret voor me van blinden die zon verwachten.
12.3.2018 16:41
6694)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
Het is een prachtig initiatief om met de diverse veranderingen te komen.
Het spreekt mij bijzonder aan.
Hopenlijk lukt het nog in dit seizoen.
Zo groot is (helaas) onze Bond niet meer.
==============================
Gelukkig zag ik mijn vriend Lettinga ook weer op de site.
Het doet mij goed.
Maakte mij al zorgen.
Hopenlijk tot op de kaatsvelden.
12.3.2018 15:42
6693)Kaatsweek Franeker
Na de geslaagde kaatsweek vorig jaar op het sjukelan te Franeker wordt deze ook dit jaar weer georganiseerd door de KNKB, kv Jan Bogtstra, vrienden van de Bond en de ZachteBal PC. De start van de kaatsweek is:

zaterdag 19 mei met de NK junioren (jong nederland)
maandag 21 mei volgt de NK Senioren (bondspartij)
woensdag 23 mei kaatsen de 55+ heren met ruim honderd man

en tenslotte

zaterdag 26 mei wordt de ZachteBal PC verkaatst.
7.3.2018 21:50
6692)kaatsliefhebber
Geachte Fam. Hoitema, Een kaatswant voor een zes jarige zal moeilijk te verkrijgen zijn. Het goede kaats cq balgevoel krijg je als je zonder kaatswant de kaatssport onder de knie wilt krijgen. Vroeger, onze eerste kaatswant kreeg je als beginnende junior kaatser b.v. op sinterklaas. Daarvoor leende je stiekem de kaatswant, 'dan te groot,' van je vader. Succes....en informeer bij de kaatswantmakers voor maatwerk.
5.3.2018 19:17
6691)Hoitema
ochoitema@gmail.com
Hoi

Ik weet niet of dit de goede plek is, maar ik ben op zoek naar een kaats want voor onze dochter van 6 jaar.
Misschien kan iemand míj helpen hiermee.
Ik hoor t graag op mijn e-mail adres: ochoitema@gmail.com

Groet fam hoitema
28.2.2018 04:08
6690)Hoitema
ochoitema@gmail.com
Hoi

Ik weet niet of dit de goede plek is, maar ik ben op zoek naar een kaats want voor onze dochter van 6 jaar.
Misschien kan iemand míj helpen hiermee.

Groet fam hoitema
28.2.2018 04:07
6689)kaatsliefhebber
Ho, ho, kwaad is kwaad op de oude kaatsmannen van weleer? Zij die de kaatssport organiseren en stimuleren jong en oud 'dat wel 'verdienen beter. De teloorgang van onze geliefde kaatssport is de desinteresse bij de tegenwoordige jeugd die op de zaterdagavond de kroegen bezetten en dus op de zondag geen lust tot sporten heeft. Gelukkig zijn er onder hen, de junioren, die juist wel de (kaats) sport adoreren en daar zijn we heel blij mee! De jeugd heeft de toekomst. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de tot in stand houden van de Friesche kaats - folklore en de ouder moet het stimuleren. De populaire Pc.- belangstelling bij de jeugd geeft hoop naar de toekomst, wie weet, misschien komt het allemaal nog eens goed. Mvrgr.
14.2.2018 18:10
6688)kwaad
Ah, de teloorgang van het kaatsen komt, volgens Lettinga, o.a. door dat veldafmeting en materialen niet met elkaar in overeenstemming zijn. Daardoor zou het kaatsen haar karakter zijn kwijtgeraakt en is er desinteresse bij het publiek.
Nee, dit is niet de reden van de teloorgang. Het komt omdat de sport niet evolueert. Het komt omdat elke verandering in de sport wordt tegen gehouden door oude mannen. Alle pogingen om de sport moderner, sneller en aantrekkelijker te maken zijn daarom mislukt.
12.2.2018 07:20
6687)Gerrit Lettinga
Aan het eind van het afscheidsinterview met Geert Faber leren we dan toch nog dat kaatsen gezien moet worden als cultureel erfgoed. Dat verblijdt me, want dat schept m.i. ook de verplichting alles te doen om het in stand te houden. Jammer dat hij desinteresse noemt als bedreiging zonder de mogelijke oorzaken ervan te benoemen en dus ver blijft van oplossingen. Daarmee is zijn zienswijze ‘de verplichting om de kaatssport met elkaar in stand te houden’ een loze kreet.

Wallball loopt lekker en daar zijn – zoals bij alle succesvolle sporten - materialen en veldafmeting dan ook met elkaar in overeenstemming. Dat dit bij het Friese kaatsen niet het geval is – waardoor het Friese kaatsen zijn karakter is kwijtgeraakt - zou weleens de grootste oorzaak van de groeiende desinteresse van het publiek en daarmee de grootste bedreiging van ons cultureel erfgoed kunnen zijn. De teloorgang van het Friese kaatsen is daarmee onafwendbaar, want de beleidsmakers ontberen het inzicht en de kracht om genoemd karakter te reanimeren.
7.2.2018 16:57
HTML is niet actief     Volgende pagina
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20