Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30    Agenda deze week:

Woensdag, februari 27
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web statsGastenboek Teken het gastenboek
Welkom op onze site. Hier kun je het gastenboek tekenen  
Totaal aantal berichten: 6840   Berichten per pagina: 10     Volgende pagina
Naam Commentaar
6840)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
Vroeger was alles beter.

Dat is natuurlijk niet geheel correct.
Maar het verbaast mij wel in hoge mate dat het financieel Ledenberaad niet doorgaat wegens te geringe opgave.
Je praat over de geldelijke huishouding van een bond, waar je een wezenlijk onderdeel van bent.
Geen tijd......of moet ik zeggen geen interesse?
Gelukkig heeft U wel tijd om te slapen.
Goede nachtrust toegewenst, gaat U maar dromen!
19.2.2019 14:19
6839)Henk Bootsma
henkbootsma@ziggo.nl
Jan, wat hast in prachtich stikje optekene fan Dűmny Hindrik Dykstra,
in bysűnder man hie myn heit it altyd oer.
Yndie wie dat myn heit syn moaiste dei yn it jier, mei syn fjouweren nei de PC ta.
Myn heit hie in drokke needslachterij mei 12 kij en wat lyts fé.
Wie meer slachter as boer.
Wit noch wol dat der tsjin mij sei, " do kinst die deade lammen die't hjirre brocht wurde de jas wol utdwaan foardat se nei Burgum geane, kinst wat fertjinje "..
Dat ik deade lammen strűpe, fan de feltsjes waarden dan seemlearkes makke.
1 gűne brocht sa'n feltsje dan op,..yn die tiid wie dat in soard jild,..ha sa myn earste horloasje fertsjinne.

Myn heit hat 27 jier de siktaris west fan de Keatsferieniging Wommels,
at it dan wer tsjin de jierfergadering oanrűn, siet der alle sneintejűnnen it jierferslach wer te skriuwen,
en dat wiene dan hiele ferhalen.
Mocht ek graach keatse, tot op hege leeftiid keatse yn de hal, fűn der prachtich, hij hie fersliten heupen,
en 2 nij'e heupen deryn woe der net meer.
Mar dat keatsen gong troch, krige fan dokter Bogtstra fan Wommels dan wat piltsjes,..koe der in pear oeren pynleas keatse..ha der wol foto's fan makke, en al die mannen bliksumse foel hjer.
Wit noch wol dat Jentsje Jorritsma sa'n oandacht foar de keatsbal hie,..dat der de muorre net meer seach, it bloed rűn him bij de kop del.
As jonge ha ik ek wol keatst, myn broers Sake en Watze ha der meer oan dien, ik wie eins gjin sportman, gong dan wol nei it keatsfjild ta om't der dat graach woe, siet der dan wol efter it perk at ik oan it keatsen wie..koe ik oan syn holle wol sjin dat it him net nei it sin gong.
Toen myn heit ferstoarn, bin ik mei it keatsen opholden en ha de keatsbal ynruile foar de kamera, dat lei mij better.
Dűmny Hindrik hat mei ynmoed en fjoer praten op myn heit syn begraffenis, en dat koe der hjer mei in keatsbal yn de bűse.
Hindrik hat oait in kear sein dat in keatsbal it moaiste boarterguod wie..

Mar goed, op PC dei moast der noch wol molken wurde, mar wat betider, al op tiid weze at Hindrik en de mannen komme.
Myn mem hie dan alle klean die't der oan ha soe op PC dei al oer de stoel hingjen, at der iets net fine koe,..dan koe der prottelje hjer, dat dan mar foarkomme.
At Hindrik mei de mannen dan kamen, earst oan de kofje mei gebak, it wie ek op it lęst PC dei no.
En dan sa njonkenlytsen op nei Frentsjer yn Hindrik syn auto.
Sa't Jan dat al skreun hat..kamen se yn Frentsjer oan, spruts Hindrik yn it Frâns, want Hindrik koe Frâns in plysje oan,..wat der allegeare te reden wie mei al die minsken...mei hannen en fuotten lei die plysje dat dan ut,.. die ferstie fansels net in wurd Frâns.
Dan hiene de mannen al wille op PC dei,..en noch net in keatsbal sjoen.
Se sieten altyd op de Bogttribunne, hat derfan alles in foto yn De Telegraaf stien.
Tusken de middei efkes in hapke ite yn Hjerbeam.

At de PC dei dan om wie, wer op nei Wommels, noch efkes bij Beth, myn mem sjin wie it dan.
Der waa't dan nochteren keallefleis iten, mei fan alles derbij,..en derbij dan prate oer bepaalde keatspartijen fan die dei.
As lęste dan noch oan de ierdbeien mei slachrjemme, kin mij dat allegeare noch hiel goed foar de geast helje. Myn mem en ik sei de gek krigen dan ek altyd in lekkere De Heer reep mei advokaat deryn.
At de mannen dan wer op reis nei hus ta soene, dan ek noch efkes ut de broek wei, tsjin de konnifearhage oan pisje, "Dat kin toch net Dumny" sei myn mem dan,.."Beth" sa sei Hindrik, " op PC dei mei dat en wurd us dat ferjűn.
Sjuche jimme dat allegeare al foar jimme?
Net safier bij die konnifearenhage wei,..stiene ek Dalia's, en de blommen deryn kamen in wike letter yn de krânsen fan De Freulepartij, it is altyd noch goed gongen..
In PC dei om noait wer te ferjitten.
Gr Henk.
13.2.2019 00:18
6838)Pieter Klaas Goodijk
pkgoodijk@home.nl
Vriend Lettinga.

Ik stel het bijzonder op prijs dat U aan mij dacht.
Naar omstandigheden gaat het met mijn gezondheid goed.
Natuurlijk volg ik deze prachtige site.
Zelfs meermalen per dag zie ik er even op.
Ik heb de verhalen gelezen en met veel interesse gevolgd.
Maar het is voor mij meer nostalgie dan het veranderen van de huidige kaatswetten.
Want dat zie ik eigenlijk niet meer zitten.
Maar de viool moet U niet in de kast doen.
De voortgebrachte muziek doet mij altijd goed.
Ook... ik maak mij grote zorgen over het geheel.
Ledenaantal, Bezoekers. Kader en noem maar op.
Toch moet het mij ook niet verbazen in deze individuele wereld.
In mijn zeer lange bestuursperiode heb ik altijd het woord..WIJ..gebruikt.
Dat mis ik enorm.
Metelkaar en Voorelkaar moeten wij deze prachtige Friese Sport behouden.
De voordeur niet te snel in het slot gooien.
Want dode vissen drijven met de stroom mee en levende vissen zwemmen tegen de stroom in.
Mag dat zo zijn voor deze sport.
Zodat ik er nog enkele jaren van kan genieten.
11.2.2019 08:37
6837)piet nammensma
p.nammensma1@chello.nl
Een waardig " Post Mortum " , Hr. Lettinga ;

beschouw het maar als verlies " Om de Premie
of Neat " ( ken dat gevoel overigens zelf uit
mijn jonge, kaatsjaren zeker ook wel) .

Vroeger werd overigens deze smart nogal eens
vooraf gedeeld; maar ach, het is de nieuwe tijd,
net wat u zegt .....
10.2.2019 20:01
6836)Gerrit Lettinga
Helemaal eens met Piet Nammensma: mooie kaatssite waar nog wat beleving in zit; vooral doordat ook ‘minmachtigen’ er hun inzichten op kwijt kunnen. En dan nog de verhalen, zoals nu weer over dominee Dijkstra.

Maar heer Nammensma, moet je tot je laatste adem aan een dood paard blijven trekken? Ik las dat u in Heerenveen in de prijzen bent gevallen. Het is u zeer gegund. Ik echter heb verloren en ik weet in feite niet eens of dat in de eerste omloop of later is gebeurd. Hoe dan ook, ‘foar de prizen derôf’. Ik herinner me dat dat vroeger op het kaatsveld ook weleens gebeurde. Toen kon ik er slechter tegen dan nu.

Toch maakt het me verdrietig dat ik al zo lang de zalving van een warm bericht van de heer Goodijk moet ontberen (meneer Goodijk, het gaat toch wel goed met u?). Mét heer Bommel zeg ik: ‘Een heer gaat moedig zijn eenzaam pad.’ ‘Heel stilletjes’, hoor ik Wammes Waggel toevoegen. De bedoeling is dat ik me aan die toevoeging zal houden.

Over de geestelijke vader van heer Bommel c.s. werd gezegd: ‘Er zijn auteurs die hun hele leven altijd één en hetzelfde boek schrijven.’ Ik voelde me gedwongen dit óók te doen, maar van het paard is al niet veel meer over, zodat de noodzaak zo langzamerhand ontbreekt. Beschouwt u een eventueel nieuw bericht van mijn hand dan ook als een misverstand en negeer het. In het verleden is gebleken dat u die opdracht wel aankunt.
10.2.2019 11:55
6835)piet nammensma
p.nammensma1@chello.nl
Wat is dit toch een schitterende site !

Jan Braaksma gaat Honderd jaar terug in de tijd en een paar berichten op het Gastenboek bevestigen, dat er niets nieuws onder de zon is .

Bijzondere sport eigenlijk .

Hr. Lettinga, mag toch hopen , dat uw geluid niet vroegtijdig zwijgt ....
7.2.2019 20:03
6834)Metske van der Ploeg
polleweg13@hetnet.nl
Krommingen???
Met kromme tenen zonet het artikel van gewaardeerde en gerespecteerde hr Lettinga gelezen. De tendens van het artikel is zoals zo vaak van deze schrijver niet hoopgevend voor de kaats toekomst. Gelukkig zijn de meeste voorspellingen van Goeroes nooit uit gekomen. Als je steeds blijft herhalen zul je vast volgelingen krijgen. Wat de sport daarmee op schiet is mij een raadsel. Heden ten dage is de deelname bij de kaatssport gezien de huidige maatschappelijke ontwikkeling gewoon zeer goed. Ja als je steeds maar blijft hameren op aantal toeschouwers bij de Hkl dan heb je waarschijnlijk geen tijd om dat te willen zien. Ook ik probeer vaak mijn mening te geven, probeer dan ook wel met een idee of verandering te komen. Anders heeft het geen toegevoegde waarde denk ik altijd. Uiteraard zijn mensen op bepaalde posities gevoelig voor meningen en opmerkingen van anderen. Vooral als dan blijkt dat ze iets beter hadden kunnen doen. Om hier dan de totale KNKB voor af te katten is de vraag of dit wat oplevert. Het begint altijd bij mij is mijn stelling, wil ik iets veranderen dan kan ik dat. Als het niet lukt moet ik mij afvragen wat ik anders moet doen om het toch voor elkaar te krijgen. Met dan naar de ander wijzen en daar de oorzaak neerleggen is niet terecht en sportief. Heeft geen toegevoegde waarde voor de kaatssport.
4.2.2019 13:12
6833)Jan Groninger
Dhr. Span maakt het spannend, da nap uit de kaatswant. Maar dat is immers een te pijnlijke operatie. De huidige kaatsers zijn daar te gevoelig voor. Vroeger kon men zonder nap de kerktoren bij een boppeslag raken. Ha, ha andere tijden!
4.2.2019 11:13
6832)Johan Span
j.span@wxs.nl
Nap eruit? We gaan toch ook niet weer met een houten racket tennissen. Oplossing:
"1. De kaatsers(sters) moeten hun eigen sport beter verkopen. Meer (vriendelijk)contact met publiek rondom de velden.".
31.1.2019 12:09
6831)diek van der haring
d.haring7@upcmail.nl
Wat een hoop woorden voor een probleem dat is terug te brengen tot enkele punten.
Nap eruit, kaatsbal aanpassen i.v.m. doorgeslagen hand en betere verhouding t.a.v. verdeling vrije formatiepartijen en d.e.l.
partijen.
Verder inderdaad materiaalmakers opleiden, iets met schoenmakers erbij betrekken o.i.d.
Last but not least, ga ook eens bij andere sporten zien hoe die omgaan met veranderende omstandigheden.
30.1.2019 21:14
HTML is niet actief     Volgende pagina
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20