Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31          Agenda deze week:

Woensdag, april 01
Evenement start om 09:30 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Onderwerpen > Gerrit Lettinga
 

De brutsen klomp
Gepost op: Vrijdag 03 mei @ 03:52:48 (1668 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Ferline wike is oprjochte de aksjegroep ’De brutsen klomp’. Doel fan de groep is it hjoeddeiske keatsen wer om te bûgjen ta de foarm weryn se ea in prominent ûnderdiel fan de Fryske kultuur wie. De aksjegroep ûnderskreauwt sa it belang fan dy kultuur én ek it belang fan it keatsen (yn ‘rjocht-yn-de-klompen-taal’: de banken en tribunes moatte wer fol). (Foto: Géja Kuiken).

 

DE VIOOL KAN IN DE KIST
Gepost op: Woensdag 06 februari @ 09:46:30 (1917 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Ruim zestien jaar gelden kwam mijn boek Kaatsen, meer dan kaatsen uit. Daarin sprak ik voor het eerst mijn zorgen uit over de toekomst van het kaatsen, dat o.a. het ‘meer dan kaatsen’ aan het verliezen was. Een paar jaar later maakte ik deel uit van een groepje kaatsliefhebbers (met Wop de Groot, Ate de Jong en Jos en Wiep van Wieren). Doel was de boel wat bij te buigen, omdat duidelijk was dat het publiek in steeds grotere getale het kaatsen de rug toekeerde. (Foto: Géja Kuiken).

Gerrit Lettinga: It hert is út it keatsen wei!

 

KROMMINGEN
Gepost op: Donderdag 24 januari @ 11:10:24 (2121 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Ik denk niet elke dag aan Pieter Breuker. Er gaan zelfs weken voorbij dat ik niet aan hem denk. Maar als ik aan hem denk, dan denk ik: ‘Pieter, maak nu eens de sprong naar vandaag.’ Hij heeft voor ons allerlei zaken uit het verleden m.b.t. het kaatsen blootgelegd en dat is een reden om hem dankbaar te zijn. Want zonder (kennis van het) verleden, zonder inzicht in wat iets in het verleden heeft betekend, wordt elk bestaan van vandaag én morgen tekortgedaan. Er moeten verhalen zijn verteld en die moeten steeds worden herhaald, maar ook de verhalen van vandaag moeten eraan worden toegevoegd om de lijn tussen verleden en toekomst intact te houden.

 

DONKERE WOLKEN AAN DE HORIZON
Gepost op: Maandag 12 maart @ 02:13:42 (2638 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In het jaarverslag van de KNKB over 2017 benoemt Geert Faber in een wat warrig voorwoord de ‘donkere wolken aan de kaatshorizon’ en constateert dat nu ook de overkoepelende bondsorganisatie door zo’n wolk wordt bedreigd. De grote oorzaak van het verschijnen van vrijwel al die wolken is te benoemen als voortkomend uit de huidige maatschappij, aldus de afscheid nemende directeur (wat betekent: wij kunnen er niets aan doen).

 

PC-ONANIE EN KILTE
Gepost op: Vrijdag 07 augustus @ 04:33:33 (2467 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
PC-voorzitter Westra hield een onanistisch betoog, dat de PC-redevoeringen sinds jaar en dag kenmerkt: het lijkt bijna een wet te zijn geworden. Deze keer ging het over de Belgische handschoen. Enkele jaren geleden sprak hij de wens uit dat de huidige handschoen als de bliksem naar België terug zou worden gezonden. En wie mocht denken dat hij nu opnieuw de bocht zou maken naar die vroegere uitspraak, kwam bedrogen uit. Hij liet het bij een historisch betoog, waaruit bleek dat het de PC was die het Friese kaatspubliek voor het eerst met deze want liet kennismaken.

 

PC-ONANIE EN KILTE
Gepost op: Dinsdag 04 augustus @ 12:36:49 (3150 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
PC-voorzitter Westra hield een onanistisch betoog, dat de PC-redevoeringen sinds jaar en dag kenmerkt: het lijkt bijna een wet te zijn geworden. Deze keer ging het over de Belgische handschoen. Enkele jaren geleden sprak hij de wens uit dat de huidige handschoen als de bliksem naar België terug zou worden gezonden. En wie mocht denken dat hij nu opnieuw de bocht zou maken naar die vroegere uitspraak, kwam bedrogen uit. Hij liet het bij een historisch betoog, waaruit bleek dat het de PC was die het Friese kaatspubliek voor het eerst met deze want liet kennismaken.

 

TE GROTE BROEK
Gepost op: Donderdag 23 juli @ 09:33:28 (3970 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Die zogenaamde professionalisering van de KNKB en het centraal stellen van de kaatser heeft het kaatsen geen goed gedaan. De meesten uit(t)en hun wanhoop in woorden (Jan Braaksma c.s.), enkelen kiezen voor daden (Anema en zijn maten) en - komisch hoogtepunt dat tegelijkertijd een dieptepunt is – en ook Warren van der Veen. Laatstgenoemde vormde een KNKB-partij zomaar om tot een ledenpartij). De stand van vandaag? Er zijn alleen maar slachtoffers: de sport zelf, het publiek, de bestuurders en de kaatsers.

 

HET CIRCUS KNKB
Gepost op: Zondag 07 december @ 08:02:26 (5052 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De voorstelling begint. Spreekstalmeester Saakstra verhaalt van de grote tijden van het circus. Daarbij spreekt hij o.a. van wereldkampioenschappen en doet dat met zoveel overtuigingskracht dat slechts een enkeling in het publiek denkt: ‘Gaat hij nog iets zeggen over de mate van succes van de hoofdact, waar immers zoveel kritiek op is?’ Maar het blijft bij het memoreren van wat in zijn ogen successen mogen worden genoemd. Nou ja, los van die ene opmerking dan, waaruit blijkt dat het publiek zelf de schuldige is van de ellende die de hoofdact kenmerkt: men is er indertijd unaniem mee akkoord gegaan.

 

WY SILLE!
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 19:00:14 (5028 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
‘Raad van mandaad’! Mooie spellingsvondst van Gerrit Kloosterman in de LC van 21 november jl. Net als iedereen zat ook hij te wachten op daden van KNKB-vooraanmannen en -vrouwen. Lammert Leeuwen, Jan Willem van Beem, ze slaagden er ternauwernood in hun woede nog wat te verbergen tijdens de AV van gisteravond: wat een verzameling machteloosheid daar in Franeker, achter en voor de bestuurstafel. ‘Let mar op’, zei mijn buurman, ‘wy krije drekt noch in flamjend betooch fan PC-foarsitter Johannes Westra, want dy is ek kûgelsk.’ Maar Westra bleek zich te kunnen beheersen.

 

KNKB VOLOP IN BEWEGING
Gepost op: Donderdag 13 november @ 09:27:43 (5069 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Herman Sytema heeft op alle punten gelijk, maar ‘dat gesoademiter mei dy pear haadklassers’ staat niet los van de problematiek die hij schetst. Dit ‘gesoademiter’ heeft invloed op alle facetten van de kaatssport, want dit heeft ervoor gezorgd dat het kaatsen zijn gezicht goeddeels kwijt is.

 

OPGEBLAZEN
Gepost op: Maandag 03 november @ 18:12:03 (4282 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het lijkt erop dat de wens het spelbeeld te veranderen eindelijk ook gaat leven bij het hoofdbestuur van de KNKB. Jammer genoeg lijken de voorgestelde maatregelen onvoldoende om het doel – aantrekkelijk spel – te realiseren: rigoureuze maatregelen zijn het zeker niet en daar komt nog bij dat de controle op naleving gedoemd is te mislukken, zolang men weigert die door externe mensen met ruime bevoegdheid te laten uitvoeren. Het lijkt te blijven bij wat cosmetische handelingen i.p.v. het Friese kaatsen zijn hart terug te geven.

 

ONDERGRONDS
Gepost op: Donderdag 09 oktober @ 06:37:45 (5640 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Er schijnen diverse groepjes kaatsliefhebbers regelmatig bijeen te komen om te bespreken wat er zou moeten gebeuren om het publiek terug te krijgen op de kaatsvelden of op zijn minst de terugloop van het aantal toeschouwers te stoppen. Ze werken ondergronds en dus hoor je er inhoudelijk niets over. Dat is jammer, want het zou de verontruste kaatsliefhebbers goed doen te weten dat zij niet alleen staan in hun overtuiging ‘dat er wat moet gebeuren’.

 

NIEUW HOOFDBESTUUR VAN DE KNKB
Gepost op: Woensdag 27 augustus @ 06:07:44 (4254 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Er zal een nieuwe KNKB-voorzitter moeten worden benoemd, nu Sipke Saakstra te kennen heeft gegeven te willen aftreden. Veel heeft hij er niet van gemaakt, maar dat is hem niet kwalijk te nemen, want als lid van het eerdere hoofdbestuur lag zijn route vast: op dezelfde weg doorgaan. Dat was een weg waarvan toen al voor velen duidelijk was dat deze voor de kaatssport desastreus zou zijn en die velen zijn alleen nog maar in aantal vermeerderd.

 

SINT JACOB EN HOLWERD
Gepost op: Vrijdag 20 juni @ 07:12:58 (4936 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Vaak kwam het niet voor dat ik twee andere jongens uit Holwerd zover kreeg om als afdelingspartuur namens Concordia deel te nemen aan een afdelingswedstrijd voor schooljongens (10-13 jaar) of jongens (14-16 jaar). De eerste keer – op Sonnenborgh in Leeuwarden - was traumatisch en dus onvergetelijk. De veroorzaker was gekleed in blauw shirt en zwarte broek. Hij was de opslager van het partuur – of liever: één van de parturen - uit Sint Jacob.

 

JUBILEUM
Gepost op: Zaterdag 07 juni @ 19:43:14 (3466 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Meer dan tien jaar geleden riep Piet-Jetze Faber tijdens een forumdiscussie in Franeker: ‘Dy âld man wol werom nei de fiiftiger jierren.’ Die oude man heeft afgelopen week in zeer besloten kring en in grote stilte een jubileum gevierd. Aanleiding was het 500ste mailtje waarin werd gemeld dat ik terug in de tijd zou willen. Het jubileumfeest zelf heb ik gestalte gegeven door tijdens het drinken van een blikje Palm de map te deleten waarin ik al die mails had gehuisvest.

 

PIETERS POTJE
Gepost op: Maandag 14 april @ 17:00:13 (2989 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Pieter Breukers doofpotgeschiedenis (Gastenboek, 5267) is een verhaal dat geen vrolijkheid in zich draagt. Ik ben het met hem eens dat zijn afscheidsverhaal had moeten worden opgenomen in de Keatsfreon. Daarnaast heb ik er indertijd in een vergadering van ‘De Vrienden van het Kaatsmuseum’ voor gepleit een commissie van wijze mannen te laten proberen Pieter ertoe over te halen zijn artikelen in de Keatsfreon te blijven publiceren.

 

TAAKSTELLEND ARTS
Gepost op: Woensdag 09 april @ 10:19:58 (3263 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
‘Nei safolle prutswurk wie it noch in wûnder dat FB Oranjewâld noch oer de streek lutsen wurde koe’, aldus Jan Braaksma in zijn ‘Breaking News’. Naar mijn gevoel is er niet getrokken - dat vraagt kracht! -, maar wilde FB Oranjewoud zelf graag over die streep stappen, mits er aan bepaalde voorwaarden zou worden voldaan.

 

NIEUWE BEZEMS
Gepost op: Vrijdag 07 maart @ 10:14:04 (3321 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
‘Keatsers ferniele it keatsen’, schrijft Pier de Jong. Hij heeft grotendeels gelijk. Je zou ook kunnen zeggen: ‘Kaatsers krijgen van de KNKB de kans het kaatsen te vernielen en dat doen ze in allerlei opzichten.’ Dat ze het doen, is weliswaar dom, maar eigenbelang werkt nu eenmaal verblindend.

 

DE LÊSTE KEATS
Gepost op: Woensdag 26 februari @ 14:48:28 (3763 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Op dit moment lees ik het boek ‘It lêste aai’ van Gjalt de Groot. Op veel plaatsen ontroert het me. Ik geniet. Bewondering en respect voor de schrijver en zijn levensstijl en ook zijn levensbeschouwing kruipen in mijn bloed.

 

WEG VAN AF
Gepost op: Dinsdag 18 februari @ 21:14:17 (3772 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De wens ooit een Olympische sport te zijn, het bouwen van een kaatsmuur, het waren de eerste symptomen van een houding het regionale spelletje te willen zien als een vorm van topsport. Bij die visie behoort natuurlijk ook een professionaliseringstraject en daarmee werd de weg betreden die leidt naar de huidige situatie van de KNKB die volgens directeur Faber kan worden gezien als een bedrijf.

 

Polderende KNKB
Gepost op: Dinsdag 28 januari @ 18:50:16 (3766 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In een brief aan kaatsbesturen en –liefhebbers op 23 januari jl. schrijft G. Faber:

‘Zoals bekend zijn we bezig geweest om de kaatshandschoen weer overeenkomstig het bestaande reglement te krijgen.’ (het bestaande reglement: is de verhouding ‘materiaal-veldafmetingen’ daarin zo beschreven dat je die als karakteristiek voor het Friese kaatsen kunt benoemen?.

 

Er wordt gesproken
Gepost op: Zondag 17 november @ 21:01:03 (3549 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Afgelopen week ontving ik een mail van een vriend/kaatsliefhebber die op een ledenvergadering van een kaatsvereniging na opmerkingen van hoofdklassekaatsers tijdens die vergadering concludeerde:

De kaatsers hebben en blijven de macht houden en voelen niets voor veranderingen. Hebben dit ook laten weten aan diverse bestuurders.

 

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
Gepost op: Zaterdag 02 november @ 11:31:24 (2984 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het voetbalmuseum in Middelburg staat te koop wegens financiële problemen als gevolg van tegenvallende bezoekerscijfers. Het is alleen in het weekend nog open.
In een column in de Leeuwarder Courant noteerde Pieter de Groot dat het kaatsmuseum 600 bezoekers per jaar trekt. Nu ligt Middelburg wel aan de rand van Nederland en dat is natuurlijk geen pré voor een succesvol bestaan. Het kaatsmuseum echter ligt in het centrum van de kaatswereld, maar … op een verborgen locatie, waar geen mens het zal zoeken. Dat de gemeente Franeker € 750 durft te vragen voor een ‘naambordje’, geeft aan dat deze gemeente in geen geval trots is het kaatsmuseum binnen haar grachten te herbergen.

 

AFWENDEN VAN DE ONDERGANG
Gepost op: Maandag 01 juli @ 01:49:21 (3652 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De heer Goodijk dicht mij vervelende eigenschappen (negativisme’ en ‘schoppen naar mensen’) toe, waar hij overigens niet alleen in staat. Wat hij en ik in ieder geval gemeen hebben, is de liefde voor de kaatssport. Die liefde is - samen met bezorgdheid - de basis van waaruit ik schrijf.

 

AANTEKENINGEN BIJ DE ONDERGANG
Gepost op: Donderdag 27 juni @ 20:22:18 (3165 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Er bestaat verschil tussen voetbalfans en kaatsfans. Dat blijkt b.v. op de PC: duizenden mensen dicht opeen en geen gehooligan. Geen wanklank tijdens een samenzijn dat nogal wat langer duurt dan een voetbalwedstrijd. Prima dus. Maar er is nog een ander verschil en dat valt in het nadeel van de kaatsfans uit: de GEUITE betrokkenheid. Kaatsfans zijn stil en gevoelig voor autoriteit, voetbalfans laten hun stem horen. Het laatste kreeg en krijgt gestalte in Heerenveen.

 

DE WEG NAAR AANTREKKELIJKHEID
Gepost op: Dinsdag 23 april @ 14:59:08 (4764 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Opgedragen aan Freark Peterson, Ikkerwâldster leafhawwer

Pieter Breuker is een liefhebber van de kaatssport. In de LC van 17 april jl. beschrijft hij aan aantal klachten over het huidige Friese kaatsen (te veel buiten- en bovenslagen en te weinig tussenspel). Hij constateert dat de huidige handschoen nogal eens als de grote boosdoener wordt gezien.

 

HEELMEESTERS OF PLEISTERPLAKKERS?
Gepost op: Dinsdag 20 november @ 10:35:47 (4727 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Ik heb even gesnuffeld in (de managementsamenvatting van) het KNKB beleidsplan 2013-2017. Veel managementtaal, maar het is - volgens de samenstellers! - een beleidsplan waar men mee voor de dag kan komen, als het gaat om het binnenhalen van subsidies. Dat is een eerlijke uitspraak: het beleidsplan dient vooral om het binnenhalen van een zak geld.

 

DER MOATTE WY WAT MEI
Gepost op: Maandag 06 augustus @ 17:27:47 (3489 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In het gastenboek las ik de bijdragen van Andries in dat mooie Bildts. Hij heeft overigens nogal eens ongelijk: zo bewonder ik veel hoofdklassekaatsers van vandaag; om me tot een paar Bilkers te beperken: Taeke Triemstra hoort tot de besten die ik ooit heb gezien en de felheid en handigheid van Renze Pieter Hiemstra spreken me zeer aan.

 

DE VEILIGE WEG
Gepost op: Woensdag 25 juli @ 11:12:45 (2969 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Bert van der Schoot schreef in zijn bijdrage in het gastenboek op 24 juli:

‘Hier (= kaatsen met de zachte bal, GL) wordt gespeeld zoals kaatsen is bedoeld : met passie, vrolijk tussenspel, zonder hulpmiddelen en de te winnen prijzen zijn vaak niet kinderachtig.’ Daarmee geeft hij een mooie beschrijving van het echte Friese kaatsen (behalve de te winnen prijzen dan: ik heb nog een paraplubak te koop).

 

FLUISTERAARS
Gepost op: Maandag 16 juli @ 23:12:20 (3769 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
FLUISTERAARS (reactie op de bijdrage van René Tiesma in het gastenboek d.d. 15-07-2012)

Beste René,

In feite ben ik het op één punt na eens met alles wat je schrijft. Dat boppepraat - althans in mijn ogen boppepraat; in dat van anderen was het een erge(rlijke) vorm van kweapraat - hebben we een jaar of wat geleden al bedreven, maar de nederlaag tijdens een Algemene Vergadering was smadelijk.

 

Een prachtblad: de Keatsfreon
Gepost op: Zaterdag 21 april @ 06:11:09 (4823 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Het kaatsseizoen is eerder dan ooit begonnen en bij veel kaatsliefhebbers gaat het bloed weer sneller stromen.

 

Open brief aan Rynk Bosma
Gepost op: Maandag 03 oktober @ 08:35:02 (4844 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Beste Rynk,

Vandaag had ik iemand aan de telefoon met de vraag of ik de laatste bijdrage van jou al had gelezen., ‘want do krijst der behoarlik op ‘e bealch’. Zopas heb ik geconstateerd dat ik weleens een beter stukje van je heb gelezen.

 

Discussiedag KNKB: een dag van toewijding
Gepost op: Zondag 12 december @ 00:56:12 (5629 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Zaterdagmorgen iets na achten in de auto. Op BNR bespreekt men de problemen in de wereld. (Foto: Henk Bootsma).

"Wat tinks Albert: Soe it wat opsmite!"

 

Enkele opmerkingen vóór de KNKB- discussiedag op 11 december a.s.
Gepost op: Donderdag 09 december @ 22:10:22 (6655 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Kaatsen is een stukje volkscultuur waar we zuinig op moeten zijn. Om het behouden moet het spel een boeiend karakter dragen. Dit geldt zowel voor het publiek en als voor de beoefenaar. Het publiek dient daarbij centraal worden gesteld, want zodra het publiek het af laat weten, zal het spel ook minder interessant voor de beoefenaar worden en zo holt de sport naar zijn einde.

 

Hoed af voor OKK Beetgum, maar zeker ook voor Nut en Nocht Damwoude
Gepost op: Dinsdag 24 augustus @ 09:54:07 (5199 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Ook dit jaar heb ik zondag de Van Aisma-Dei met veel plezier bezocht. OKK Beetgum meent dat de Van Aisma-Dei na de PC de grootste kaatspartij is en men heeft gelijk.

 

GESOL MET NICOLE
Gepost op: Zondag 30 mei @ 21:31:53 (6442 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


De actie ‘Famke moet vanaf vandaag mogen kaatsen voor Jan Bogtstra’ kan als mislukt worden beschouwd. Het aantal reacties tot nu toe toont dat aan. Dat lijkt te wijzen op de afwezigheid van verantwoordelijkheidsgevoel bij kaatsliefhebbers en bestuurders voor een kind dat in de knel zit.Het rijtje huizen dat formeel onder Franeker valt!

 

In memoriam Pieter de Haan (1922-2010)
Gepost op: Zondag 09 mei @ 22:31:46 (5182 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


‘Ús heit is justerjûn stoarn, groet Willem’. Die tekst vond ik zondagmorgen op mijn telefoon. Oud-topkaatser Pieter de Haan is gisteravond overleden. ‘Hy leit hjir no yn de kiste’, zei Willem toen ik hem belde, ‘en do kinst sjen: hy hat de rêst fûn.’

Pieter de Haan: 1922-2010

 

In memoriam Johan de Jong
Gepost op: Dinsdag 11 augustus @ 08:47:09 (4890 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In de nacht van zondag op maandag 10 augustus is op drieënzestigjarige leeftijd overleden Johan de Jong, geboren in Oude Bildtzijl.

 

Gedachten na de PC
Gepost op: Vrijdag 31 juli @ 07:30:13 (4741 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Een paar uur na de PC-2009 verzond ik - woedend - de volgende e-mail met een mededeling, een paar vragen en stellingen aan een paar kaatsliefhebbers:
- Nea gie ik foar de lêste slach fuort. Hjoed al.
- Ien of twa, no ja, net ferfelend wêze, trije aardige partijen, is dat genôch om je in dei de lea stikken te sitten?
- Is it sitten tusken idioaten dy’t de wave ynsette en útfiere, befoarderlik foar de geastlike sûnens?
- Allinnich noch haadklassepartijen op snein: mei iens, mar dan ien kear yn de moanne.
- Acht parturen op ‘e PC. Mar einliks leaver fjouwer.
Toegegeven, hier en daar wat provocerend en een stapje te ver, misschien zelfs twee.

 

DE LAATSTE KEER
Gepost op: Zaterdag 04 april @ 12:39:36 (5150 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Op vrijdag 3 april heb ik voor de laatste keer een Algemene Vergadering van de KNKB bezocht. Ik was er eigenlijk alleen maar, omdat ik eventuele opmerkingen van het hoofdbestuur in de richting van de groep verontrusten met eigen oren wilde horen.

 

‘de Keatsfreon’: een kaatsblad waar muziek in zit
Gepost op: Woensdag 01 april @ 11:58:30 (5076 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Het is feest bij de Keatsfreon: het jaarboek is vijf jaar geworden. Dat is een volwassen leeftijd en de redactie spreekt dan ook niet van een blad, maar van een jaarboek.

 

RUST ZACHT!
Gepost op: Maandag 05 januari @ 19:24:49 (5214 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het is maandagmorgen 0.44 uur. Meer dan 500 lezers van ‘Oliedom gedrag’ in één dag. Dat is nogal wat. In het gastenboek echter geen enkele reactie. Dat is in overeenstemming met het gedrag dat de grote meerderheid tot nu toe heeft vertoond: volg de autoriteiten. Daarmee keurt men goed dat het hart uit het kaatsen wordt gehaald, maar of iedereen dat in de gaten heeft?

 

OLIEDOM GEDRAG
Gepost op: Zondag 04 januari @ 00:13:15 (5501 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Op zaterdagmiddag op 3 januari vond ik tot mijn verbazing de nieuwste aflevering van de WIS-IN in mijn bus. Tussen de pagina’s 6 en 7 was een geel briefje geplakt met de tekst: ‘Trochsette, jonges! Yn it belang fan it Fryske keatsen! Lit jim net ferkatse!’. De ergernis greep me bij de strot: ‘Lit jim net ferkatse!’ Verkeerd geadresseerd! Immers, dit gele briefje hoort thuis in de postbussen van alle mensen die zeggen dat ze het Friese kaatsen een warm hart toedragen, maar die sport intussen overleveren aan …

 

NATRAPPEN?
Gepost op: Zaterdag 06 december @ 23:35:07 (5464 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Mijn vorige bijdrage begon ik als volgt: het enige wat mij op de Algemene Vergadering van de KNKB werkelijk heeft verbijsterd, is dat veel afgevaardigden samen met het hoofdbestuur het kaatsen van vandaag als ‘het Friese kaatsen’ beschouwen. Rynk Bosma schreef later - voorlopig nog even zonder bewijs, maar daar zal hij stellig nog in voorzien -: ‘Op een aantal punten heeft de groep ‘verontrusten’ misschien gelijk gehad, maar niet met de stelling dat het Friese kaatsen niet meer bestaat.’

 

HET FRIESE KAATSEN DEFINITIEF BEGRAVEN
Gepost op: Zaterdag 29 november @ 16:32:59 (5280 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het enige wat mij op de Algemene Vergadering van de KNKB werkelijk heeft verbijsterd, is dat veel afgevaardigden samen met het hoofdbestuur het kaatsen van vandaag als ‘het Friese kaatsen’ beschouwen. Dit is beledigend voor het échte Friese kaatsen en lijkt me een bewijs voor een tekort aan kennis of historisch besef.

 

DE DOOD VAN HET FRIESE KAATSEN OF … DRIE KEER NEE!!!
Gepost op: Donderdag 27 november @ 17:26:06 (5900 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In tegenstelling tot wat Lennart in het gastenboek beweert, gaat het op deze site de laatste tijd nergens anders over dan over het ‘spelletje’ kaatsen. Inderdaad, zoals Lennart schrijft, het gaat om een ‘spelletje’. Een simpel, maar in principe prachtig spelletje dat in een deel van Friesland wordt gespeeld. Een spelletje dat kan bestaan door de inzet van vele vrijwilligers (daar horen overigens ook hoofdbestuursleden bij).

 

Foutje in Leeuwarder Courant
Gepost op: Dinsdag 25 november @ 17:16:56 (4924 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In het artikel ‘Kruistocht van verontrusten tegen kaatsbond’ in de Leeuwarder Courant (25 november 2008) schrijft journalist Gerrit Kloosterman dat de ‘groep verontrusten’ er in de polls niet goed voor staat. Daarbij dient als argument dat de afdelingen Bolsward, Beetgum en Menaldum negatief hebben gereageerd op de plannen van de groep.

 

HOOFDBESTUUR KNKB: VERKEERDE AFSLAG!
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 18:28:46 (4831 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De brief van het hoofdbestuur van de KNKB, op 20 november jl. verstuurd aan de aangesloten verenigingen, heeft een opvallend slot. Het hoofdbestuur deelt mee zich te distantiëren van de stijl van de artikelen, columns en reacties, verschenen op kaatsen.nl en in de Franeker Courant.

 

KNKB: VEEL WATER BIJ DE WIJN
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 18:25:36 (4519 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Eerst was er het Concept meerjarenbeleidsplan. Daarna volgde na veel kritiek een kale versie van het plan. Deelnemers aan het ledenberaad op 1 oktober 2008 werden daarin geprezen om hun inbreng tijdens het ledenberaad op 1 oktober jl. Niet dat die inbreng overigens invloed had op de inhoud, want die was dezelfde gebleven: ‘De daar gemaakte opmerkingen hebben ons gesterkt in deze keuze.’ Het is dan ook twijfelachtig of die deelnemers zich goed begrepen achten. Op 20 november heeft het hoofdbestuur alle verenigingen nog eens een ‘toelichting op traject en intentie meerjarenbeleidsplan’ gestuurd.

 

HOU HET KAATSEN DICHT BIJ DE MENSEN
Gepost op: Maandag 17 november @ 13:14:42 (5146 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Ik had willen schrijven over de nieuwe organisatie van de KNKB met commissies die groot mandaat zullen krijgen. Commissies die alle noodzakelijke (noodzakelijke!) wijzigingen voorbereiden, implementeren en ook evalueren, waardoor je bijna zou kunnen zeggen dat het begrip ‘buitenspel’ in de kaatswereld wordt geïntroduceerd.

 

HOOFDBESTUUR KNKB LIEGT!
Gepost op: Donderdag 13 november @ 14:21:28 (5612 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Omrop Fryslân heeft aangetoond de kaatssport serieus te nemen. Zij was een van de ontvangers van de brief die de groep verontruste kaatsliefhebbers primair aan alle kaatsverenigingen heeft verstuurd.

 

HOOFDBESTUUR KNKB: STOP!!!
Gepost op: Maandag 03 november @ 09:10:38 (5086 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Bestuurders van kaatsverenigingen en andere lezers van het concept meerjarenbeleidsplan van de KNKB hebben geklaagd over de moeilijkheidsgraad van dat plan. Vervolgens deelt de directeur van de KNKB in zijn brief (31-10-08) aan de verenigingen en federaties van de KNKB mee dat ‘de uitgebreide versie is teruggebracht naar de basis c.q. de kern, waardoor een compacter en o.i. leesbaarder stuk is ontstaan’. Compacter is juist, leesbaarder minder, omdat het stuk hetzelfde is gebleven. Wél is alle toelichting eruit gehaald, wat het gewenste begrip natuurlijk niet bevordert.

 

BRIEF OAN MYN MATEN
Gepost op: Donderdag 30 oktober @ 09:10:42 (15079 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Jonges,

Dit stikje hjirneist ûntroerde my. Sa’n chauffeur,
wurch en siik fan minsken, en dan … stapt der in
minsk yn! Ék wurrich fan minsken. ‘Nei hûs’, seit se.
Is dat net wat wy allegear wolle? Wolle wy net
allegear nei hûs?

 

GEEN NOSTALGIE, MAAR TOEKOMST
Gepost op: Maandag 27 oktober @ 13:16:33 (6318 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Bonnema en Rienks, vooral op hun schrijven wordt hier gereageerd. Allebei schrijven ze prachtig in het Fries. Ik heb me erdoor laten inspireren en ook de Friese taal gebruikt. Maar daarna … heb ik mijn tekst in het Nederlands vertaald, omdat ook degenen die moeite hebben met het lezen van de Friese taal, hun mening moeten kunnen vormen.
Mocht u de tekst echter liever in het Fries willen lezen, dan even scrollen, alstublieft.

 

KAATSEN NAAR HET KERKHOF?
Gepost op: Zondag 19 oktober @ 14:02:35 (5850 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Mooie gedachte deels mijn eigen woorden te gebruiken om aan te tonen dat ik ongelijk heb. De bijdrage van de heer Bonnema in het gastenboek (16 oktober jl.) tovert me onmiddellijk een glimlach op de kop, want originaliteit dient gewaardeerd te worden. En dat doe ik van harte! Maar ik had een buurman die bij bepaalde gelegenheden zei: ‘Moai sein, mar gjin priis.’

 

HOOFDBESTUUR KNKB KAN BETER OPSTAPPEN!
Gepost op: Zondag 12 oktober @ 20:39:03 (5754 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
In 1985 bracht de Coca-Cola Company na 99 jaar een nieuwe cola op de markt. Uiteraard aangepast aan de wensen van de nieuwe tijd. Daartoe waren uitvoerige smaaktesten gedaan met 200.000 consumenten. Maar na world-wide consumentenklachten was Coca-Cola met de klassieke smaak in 79 dagen terug op de markt. Luisteren naar de markt en voldoen aan diens wensen is lucratief.

 

U bent een kikker!
Gepost op: Zondag 05 oktober @ 12:00:26 (4473 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
De verleiding is me te groot om niet te reageren op de bijdrage van de heer Nammensma (gastenboek, 2289). Hij is lid van het commercieel platform van de KNKB en als lid van de werkgroep marktpositie is hij medeverantwoordelijk voor een deel van het concept meerjarenbeleidsplan KNKB 2009-2013.

 

DE FRIESE KAATSBOND
Gepost op: Zondag 28 september @ 19:06:17 (4944 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Min of meer stiekem verscheen vorige week op de site van de KNKB (http://www.knkb.nl) het ‘Concept Meerjarenbeleidsplan KNKB 2009-2013’. Je zou denken dat de KNKB er blij mee was, maar plaats op de site en lettergrootte van de aankondiging bevestigen dit niet. Gelukkig was er iemand zo attent me even op het bestaan van het concept te wijzen.

 

Brandsma verpakken
Gepost op: Zondag 14 september @ 11:22:05 (4334 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Geschrokken ben ik van het bericht dat Johannes Brandsma weg moet bij de KNKB. Niet alleen heb ik hier in Menaldum enthousiaste kinderen horen vertellen over hun trainer-voor-één-dag, maar zelf heb ik een aantal keren een clinic van hem mee mogen maken en ik was net zo enthousiast als de kinderen. En zo’n propagandist voor het kaatsen kan door de KNKB niet binnen worden gehouden.

 

Lêze oan ’t Wetter yn Wommels
Gepost op: Donderdag 07 augustus @ 11:09:10 (21772 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


As wy der net om tinke, dan wurdt Wommels in pylgerplak dêr’t je op de jûn foar de freulekeatspartij wêze wolle. Tiisdeitejûn stie ik samar tusken in pear hûndert minsken oan de passantehaven fan Wommels. Wy stienen mei elkoar te wachtsjen, want der wie ús in ferhaal tasein. (Foto's: Henk Bootsma).

 

PC-finale: spanning tegen ontspanning
Gepost op: Zaterdag 02 augustus @ 12:32:49 (4550 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Bij de aanvang van de finale had ik het moeilijk: toegeven aan het van enkele jaren terug daterende medelijden met Douwe Groenendijk vanwege zijn verloren strijd met de zon of toch mijn dorp Holwerd centraal stellen en ook Tjitte Bonnema, die ik een mooi afscheid zeker gunde? (Foto: Henk Bootsma).

 

PC-speech
Gepost op: Zondag 27 juli @ 09:50:37 (16191 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het is lang geheim gebleven, maar een paar weken geleden blijkt er ingebroken te zijn in de computer van PC-voorzitter Minne Dijkstra, die sindsdien zijn PC-speech mist. Gek genoeg heeft niet het slachtoffer, maar de dader dit bekendgemaakt. Het blijkt de mysterieuze Johannes de Vries te zijn.

 

De vier Van Wierens: het boek van de haast
Gepost op: Maandag 09 juni @ 23:32:22 (3874 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Je zal het maar hebben beloofd: ooit schrijf ik een boek over ‘de vier Van Wierens’. Want aan een belofte moet je je houden, tenzij deze in een kroeg is uitgesproken.

 

KENINGEN FAN NO EN EARTIIDS
Gepost op: Zaterdag 26 april @ 08:02:40 (5412 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


Soms roepen boeken herinneringen op. Ik zit in Holwerd bij pake. ‘Mei ik de map wer efkes, pake?’ Dan glimlachte de oude man en liet me een paar bewaarde kaatsartikelen uit de Leeuwarder Courant lezen. Dat ging moeizaam, want de teksten waren in het Fries geschreven en dat leerden we niet op school. Maar ’s nachts droomde ik dan van koning-kaatsers. Veel later, toen ik werkte aan mijn boek over Pieter en Hiele de Haan, ontdekte ik dat de schrijver van die artikelen de man was die ook de koningsgedichten op de PC-lijsten schreef. Die lijsten zaten ook in de map van pake. Maar pake is weg en de map ook.

Mooi boek met gemiste kansen!

 

Kaatsen: een ontmoetingssport
Gepost op: Donderdag 24 april @ 08:34:34 (3868 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Ha Minsken
Ut is bijna wer sa fier.
We gonne ek dit jier der wer tsjin oan.
Ot jim op de hichte blowe wolle, dan kinne jimme us fiene op de hyves.
We sjuche jimme op de keats fjilden.
de 4 jongens ut Ie.

Deze regels las ik in het gastenboek van http://www.kaatsen.nl en het plezier dat de vier jongens uit EE in het vooruitzicht stellen, is aanstekelijk en zo herkenbaar.

 

De Keatsfreon: een leesfeest!
Gepost op: Donderdag 10 april @ 18:42:41 (4291 x gelezen)
Lees meer... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga


‘Wat doe je vandaag nou nog voor tien euro’, zei de man somber. En hij noemde een serie huis-, tuin- en keukendingetjes die alle dat bedrag te boven gingen. Maar een dag later bleek dat je voor tien euro toch nog wel iets moois kan krijgen. Toen vond ik namelijk de laatste aflevering van De Keatsfreon in de bus.

 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2020
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20